Všestrannost a míčové sporty mladší děti

Hodina všestrannosti probíhá v úterý od 17.00 hodin, viz rozvrh.
 

Vedoucí oddílu

Petra Mrhačová, Pavla Mrhačová, Jana Mrhačová; brno-jundrov@sokol.eu
vsestrannost-micovky@email.cz