Folklórní kroužek JUNDROVSKÁ CHASENKA

Děti se seznamují s tradicemi folklóru, s písněmi a tanečky, secvičují spolu také jednotlivá pásma převážně z našeho, ale i dalších regionů. Hodina viz. rozvrh
 

Vedoucí oddílu

Jana Künstnerová, Klára Šumberová