Pořádané akce

Akce 2022

Dětský maškarní karneval

Příměstské tábory, foto viz. Fotky

Slovácké hody, foto viz. Fotky

Halloweenské sportovní odpoledne

Martinské krojované hody

Mikulášská besídka