Historie Sokola

Inspirací pro založení sokolské jednoty bylo založení Tělocvičné jednoty pražské roku 1862 později nazvané Sokol, jehož prvním zakladatelem a prvním náčelníkem byl Dr. Miroslav Tyrš.

Program Sokola – soulad tělesných a duševních sil spolu s výchovou k demokracii a lidskému bratsrství byl důvodem založení Sokola u nás. Naše předky k tomu vedla národní vlažnost jundrovských občanů i nebezpečí vzrůstající germanisace. V té době 40% veškerého žactva obecné školy chodilo do německých škol. Národně uvědomělí občané Jundrova, kteří sledovali sokolské hnutí se rozhodli založit sokolskou jednotu což se uskutečnilo 20. Srpna 1910.

Více v sekci histroie...