Kondiční cvičení starší ženy

Cvičební hodina se skládá ze 3 částí. 

  • V úvodu je protažení těla a zahřívací část, většinou je to aerobní cvičení v délce cca 5 - 10 min.

  • Poté následuje posilování různých částí těla - formování těla - tzv. bodystyling. Buď k tomu využíváme váhu vlastního těla, nebo různé cvičební pomůcky, jako jsou průžné gumy, malé overbally, ale i step bedničky, které využíváme jak na zahřátí těla, tak i pro cviky na posilování.

  • Závěrečná fáze - 10 min. - je strečink pro uvolnění svalů.

Velmi "výživné" cvičení bylo na bosu.

Aerobik celou hodinu nepraktikujeme vzhledem k věku cvičenek, neboť je to cvičení, které zatěžuje příliš klouby nohou a není v tomto věku příliš vhodné.

Cvičitelka: Míla Lohnická + Dana Holubová