Příspěvky se platí na účet 2025295369/0800, do zprávy pro příjemce uvést: jméno a příjmení člena + oddíl, VS rodné číslo člena. Doklad o zaplacení předložit vedoucímu oddílu.

Termín pro zaplacení příspěvků je do 31.10.2022.

Příspěvky ČOS:

Dospělí (rok narození 1958-2003)              500 Kč

Děti, studenti do 18 let                                200 Kč

Důchodce (rok narození 1957 a starší)     200 Kč

 

Oddílové příspěvky se platí podle odcvičených hodin za týden.

Od placení oddílových příspěvků jsou osvobozeni:

vedoucí oddílů

členové Sokola starší 80 let

Roční příspěvky je nutné zaplatit  do konce února daného roku.

Oddílové příspěvky se vybírají za každý oddíl, který člen naší jednoty navštěvuje.
 
 
Registrace člena:
Registraci člena proveďte prosím na adrese:  https://www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska/44995989 

Registrujte se prosím do oddílu, který chcete navštěvovat např.gymnastika děti mladší. případě dotazu nás neváhejte kontaktovat na adrese brno-jundrov@sokol.eu.