14.04.2024 21:01

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO KAPELU NA SLOVÁCKÉ KROJOVANÉ HODY

V minulých letech se stalo nešťastnou tradicí, že nám nevychází počasí a pravidelně prší. Nepříjemné je to nejen pro všechny návštěvníky, ale pro pozvanou muziku a jejich aparatury ještě více. Pro nás jako jedny z organizátorů je stále zřejmější, že doposud využívaný provizorní přístřešek, sestavený z lešenářských trubek a mající namísto střechy jen plachtu, jako ochrana muzikantů a jejich nástrojů nestačí.

Proto bychom velmi rádi zajistili na letošní výroční hody pro naši kapelu přístřešek sice stále přenosný (rozebíratelný), ale ze dřeva a s pevnou střechou, který bude esteticky i funkčně mnohem lépe odpovídat této tradiční slavnostní události a reprezentovat její atmosféru po – doufejme - mnoho dalších let.

V areálu Sokola se v poslední době udělalo hodně práce - je nutné zmínit zejména výměnu osvětlení celého venkovního, ale i vnitřního areálu. Důstojný přístřešek pro muzikanty je však již nad finanční možnosti pořadatelů hodů. Hody pořádají tři spolky – T.J. Sokol, Sbor dobrovolných hasičů Brno-Jundrov a Jundrovská chasa - ale ani dohromady nemáme k dispozici dostatečnou sumu peněz, abychom mohli přístřešek zrealizovat. Proto byla u společnosti DONIO zřízena dobročinná sbírka, kam může každý podle svých možností přispět určitou částkou peněz (název sbírky: „Krojované jundrovské hody – přístřešek pro muziku“). Obracíme se tedy tímto na vás, občany a firmy, s prosbou o příspěvek na tuto sbírku. Veškeré podrobné informace včetně odkazu na tuto dobročinnou sbírku u společnosti Donio naleznete na našich webových stránkách nebo přímo na stránkách spol. Donio - odkaz je: Krojované jundrovské hody - přístřešek pro muziku.

Foto staré pódium

                                                Foto staré pódium

—————

Zpět