27.06.2022 15:34

Mimořádná valná hromada

T.J. SOKOL Brno - Jundrov STROMOVKA 6, 637 00 Brno
svolává dle Stanov ČOS 
Mimořádnou volební valnou hromadu. 
Všichni členové jsou zváni.
 
na čtvrtek 12.7.2022 v 18 hod., sokolovnaT.J. SOKOL Brno - Jundrov
STROMOVKA 6, 637 00 Brno
svolává dle Stanov ČOS
 
M i m o ř á d n o u v o l e b n í v a l n o u h r o m a d u
na čtvrtek 12.7.2022 v 18 hod., sokolovna

—————

Zpět