ROBIN HOOD a jeho družina 27.7.- 3.8.2013

Už po čtvrté stejné informace. Ale ať nemusíte vzpomínat, jak to bylo loni, čtěte dál:

T.J.Sokol Jundrov, oddíl turistiky (SO)Kolíci pořádá již čtvrtý stanový tábor, v termínu 27.7- 3.8. 2013 opět na tábořišti v kraji Vysočina, 1km od obce Studnice, na louce u řeky Oslavy, poblíž Řihákova mlýna, GPS: 49°17'32.90"N,16°02' 47.01"E. Klasické tábořiště s polní kuchyní, jídelnou, hangárem, stany s dřevěnou podsadou, dřevěnými záchody a pitnou vodou.

Tábor je pro členy oddílu Kolíci i Kolíčci, případně sourozence starší 6 let.

Vyplněnou přihlášku doručte vedoucím osobně každý pátek v 18hod v sokolovně Jundrov, emailem nebo poštou na níže uvedenou adresu.

Cena pobytu je 2.100Kč. Zahrnuje dopravu, pronájem tábořiště včetně vybavení, 5x denně jídlo, celodenní příjem tekutin, programové vybavení a materiál pro tvoření, drobné odměny, úrazové pojištění (je-li dítě úrazově pojištěno, dopište na přihlášku kde a číslo pojistné smlouvy).

Číslo našeho účtu u České spořitelny: 2025295369/0800, pro bezhotovostní platbu jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla (jen tu část před lomítkem). Možno využít příspěvek zaměstnavatele (viz přihláška) – platba na fakturu nebo můžete zaplatit hotově Ireně Koláčné. Celou částku 2.100Kč uhraďte do 20.6.2013!!!

Storno poplatky: 400Kč při odhlášení do 30.6.2013, 50% ceny (1000Kč) při odhlášení od 1.7. až 26.7. a 100% na akci samotné.

Každý účastník je povinen dodržovat táborový řád a řídit se pokyny vedoucích. V případě závažného porušení táborového řádu nebo pokud nebude schopno dodržovat základní hygienické návyky má vedoucí tábora právo předat dítě předčasně rodičům na jejich vlastní náklady. Tímto nevzniká nárok na finanční vyrovnání nákladů na pobyt dítěte.

Souhlasíme s tím, aby pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví ČOS a jejich organizačních jednotek jim byly poskytnuty uvedené údaje z přihlášky. Dále souhlasím s uveřejněním pořízených fotografií a videozáznamů pro potřeby T.J. Sokol.

Na táboře pro cca 24 dětí bude po celou dobu pět dospělých = zkušení táboroví vedoucí. Irena a František Koláční, Ivo Hahn, Pavel Frýbert a Tomáš Beránek.

Kontakt: Irena a František Koláční, Optátova 7, 637 00 Brno, kolicijundrov@seznam.cz., tel: 608831157 a 777787819.

Přejeme Vám hezký den a na letní týden s Vašimi dětmi se těší

                                                                                                                            Irča a František

                                                                                                                         vedoucí oddílu Kolíci