27.04.2020 10:25

T. J. Sokol Brno Jundrov obnovuje od 27. 4. 2020 cvičení dospělých složek na venkovním hřišti

T. J. Sokol Brno Jundrov obnovuje od 27. 4. 2020 cvičení dospělých složek a to pouze na
venkovním hřišti za dodržení následujících opatření:
1. Sportuje se dle platného rozvrhu – možný posun do odpoledních hodin, dle
domluvy se starostkou jednoty.
2. Odpovědnost dodržování opatření je delegována na vedoucího oddílu.
3. Oddíl sportuje ve skupině maximálně 10 cvičenců, kteří dodržují odstup 2 metry při
cvičení. Cvičit lze bez roušky při dodržení odstupu 2 metry (tj. na cvičební místo
přijdeš s rouškou, poté odložíš).
4. Každý cvičící je povinen vstupovat s vlastním ručníkem, který bude používat tak,
aby nedošlo ke kontaktu těla s nářadím, které je možné použít při cvičení. Vedoucí
oddílu zodpovídá ze dezinfekci použitého nářadí.
5. Pokud budou jednotlivá cvičeni na sebe navazovat, je třeba zajistit, aby se skupiny
vzájemně vystřídali.
6. V předsálí tělocvičny bude umístěna dezinfekce a jednorázové utěrky, které jsou
k použití na očistění nářadí.
7. WC je k dispozici v sokolovně, vstup na WC po jednotlivcích, vedoucí oddílu
zodpovídá dezinfikovat klik WC.
8. Sprcha se nesmí používat.
9. Šatna se nesmí používat.
10. Vedoucí oddílu zajistí otevíraní a následné uzamykaní areálu T. J. Sokol Brno -
Jundrov.
Ostatní nařízení vlády jsou platná a závazná pro všechny členy T. J. Sokol Brno-Jundrov.
Aktuálně budeme informovat o nových skutečnostech.

Dne 26.4.2020
Ing. Renata Šťastná
starostka T. J. Sokol Brno-Jundrov

—————

Zpět