06.06.2016 11:20

„SOKOL ŽIJE“

V sobotu 4. června se konala akademie Tělocvičné jednoty Sokol Jundrov. Již v zimních měsících jsme se začali zabývat myšlenkou oslavit 106 let od založení naší jednoty veřejným vystoupením. Iniciátorkou myšlenky byla náčelnice ženských složek sestra Draha Hájková.

I když původní představy byly takové, že na veřejném vystoupení vystoupí jednotlivé oddíly naší jednoty a prezentují to, co ve svých hodinách cvičí, realita byla jiná. Postupně vedoucí jednotlivých oddílů odříkali svoji účast.

 

Nakonec se konečný program ustálil na čtyřech oddílech, kterými byly:

-předškolní děti se skladbou „Kabely a dráty“;
-gymnastiky, kdy děvčata předvedla svoje umění na žíněnkách;
-starší ženy zacvičily aerobní sestavu;
-mladší ženy zatančily v latinskoamerickém rytmu Zumbu.

 

Program obohatili hosté - mažoretky LASSIES Brno, které vystoupily ve dvou blocích po 15 minutách od nejmenších děvčat až po dospívající slečny. Jejich umění vykouzlilo úsměvy přihlížejících diváků.

Příjemná atmosféra, která panovala po celé odpoledne byla umocněna krásným letním počasím a samozřejmě perfektními výkony cvičenců, za což jim patří moje poděkování.
Po oficiálním programu následovalo „posezení pod lípami“ s připraveným občerstvením.

Závěrem lze konstatovat, že akademie se vydařila a máme i v letech budoucích na co navazovat.

 

 

Renata Šťastná, ing.
Starostka T.J.Sokol Jundrov

 

—————

Zpět