08.01.2018 22:22

DŮLEŽITÉ! Brigádnické hodiny

"Od roku 2018 se budou evidovat odpracované brigádnické hodiny. Každý člen naší jednoty má za povinnosti odpracovat za kalendářní rok 2018 - 5 brigádnických hodin.

Evidenci brigádnických hodin vede sestra Michaela Hégerová, e-mail MisaHegerova@seznam.cz.

V průběhu měsíce ledna 2018 bude vypracován plán brigád na rok 2018, který bude rozeslán vedoucím oddílů. Tento plán obsahuje brigády, které je možné odhadnout. Nárazové brigádnické akce budou oznámeny neprodleně při jejich zjištění, a to emailem všem vedoucím.

Následně se mohou oddíly i jednotlivci hlásit na brigády zveřejněné v seznamu brigád. Registraci pro brigády viz výše sestra Hegerová.

Pokud zletilý člen (tedy ve věku nad 18 let) neodpracuje brigádnické hodiny v roce 2018, následně v roce 2019 zaplatí členské + oddílové příspěvky + 500 Kč brigádnické hodiny.

Důvodem zavedení poplatku za neodpracované brigády je nutnost pokrytí akcí lidmi. V případě, že se dobrovolníci nenajdou, je nutné někoho najmout - tedy poplatek za neodpracované brigády se použije na zaplacení externích sil.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se nám podaří vše zvládat vlastními silami."

 

—————

Zpět